Nachttoernooi

Bijzonder geslaagd A.H. Nachttoernooi van Apollo


Omdat er tussentijds wedstrijden ingelast moesten worden en dames 1, 2 en 3 net iets te lang de velden bezet hielden, begon het alom bekende Nachttoernooi met ’n half uur vertraging. Maar dat mocht de pret niet drukken. Zaterdag 13 januari stroomden de deelnemers sporthal De Looierij binnen. De gemeente Mill was weer goed vertegenwoordigd: enkelen kwamen zelfs van buitenaf t.w. uit Oploo, Helmond en Nijmegen. Het Brabants gezellig toernooi weet steeds meer  mensen buiten de regio aan zich te binden.


Rond de klok van 19.00 u. werden de selectiewedstrijden met 16 teams gespeeld. Sommigen hadden niet in de gaten, dat er ter beoordeling scouts rondliepen. Hierdoor konden in de pauze de teams in poules van ongeveer gelijkwaardige sterkte worden ingedeeld. Om 20.30 u. werd de handschoen opgenomen om voor de beste plaats in de poule te gaan knokken. In poule C werd aanvankelijk goed gestreden, maar bij het vorderen van de avond verdween de inzet als sneeuw voor de zon. Het gezellig samenzijn in de kantine speelde bij hen de boventoon. In poule B ging het er wat strijdlustiger aan toe. De teams daagden elkaar meer uit en de motivatie om te winnen bleef aanwezig. Eén enkel team voelde zich onderschat door de scouts en wist dan ook de meeste wedstrijden met gemak te winnen. Het echte werk was te vinden in poule A: heuse rally’s werden in stand gehouden met knappe reddingen. Er werd gestreden voor ieder punt. De uiteindelijke winnaar was echter voor iedereen ’n maatje te groot: ze wonnen alle wedstrijden.


Hoe gezellig het was om in de kantine te vertoeven, bleek uit de achteraf toegestuurde evaluaties. De jaarlijks gehouden loterij viel weer goed in de smaak. De gulle Millse middenstand had ruimhartig prijsjes beschikbaar gesteld, zodat bijna iedereen wel wat gewonnen had. De sfeer en gezelligheid werden alom geroemd. Patrick deed, als feestbeest, zijn werk met verve. De tussen de wedstrijden door verstrekte broodjes frikadel of kroket werden alom gewaardeerd. Bakkerij Manders (broodjes) en sportkantine Weren (snacks) droegen daaraan gastvrij bij. Uiteindelijk  verraste Patrick de poulewinnaars met ’n schaal overheerlijke hapje, die gretig met elkaar gedeeld werden. Iedere poulewinnaar kreeg bij de prijsuitreiking ’n mooie beker, die geschonken werd door B.C.S. Thoonen uit Cuijk. A.H. van de Ven was nadrukkelijk aanwezig met beschikbaar gestelde banners en shirts voor de crew. Al met al was het niet verwonderlijk, dat er na de prijsuitreiking nog lang nagefeest werd. Immers ook in Mill duren de Brabantse nachten lang.


De uitslag was uiteindelijk als volgt:

Poule C  1. W.M.L. Festa  2.Dreamteam  3. De Tobbers  4. Team 3  5. Juliana dames 1

Poule B   1.Berend Botje  2. Alle ballen op Daan  3. De Kudde  4. Fanna Friends  5. Juliana         Dames 2

Poule A    1. B.C.S. Thoonen  2. De Hill-e-kus  3. Zebra’s ruiken naar deodorant  4. Pak de la

        5. De wilde wijnwijven  6. De Hempies

Copyright © 2018   alrode.nl   Alle rechten voorbehouden.

Van links naar rechts;


John van den Heuvel, Sylvia van Lijssel, Harrie Vloet, Sjaak Bisschops,en Henry van Leuken.