Nieuws & Events Terug 20 oktober 2016 Copyright © 2016   alrode.nl   Alle rechten voorbehouden.

Guus Nooijen Lid van Verdienste bij Apollo


Op donderdag 20 oktober jl. werd Guus Nooijen benoemd tot Lid van Verdienste bij volleybalvereniging Apollo Mill. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van Apollo in sportkantine De Looierij te Mill.


Guus Nooijen nam afscheid van het bestuur van Apollo.

Hij was maar liefst 31 jaar actief als bestuurslid. Guus is niet

alleen actief geweest in het bestuur, maar is ook trainer en

scheidsrechter en op vele andere fronten actief als vrijwilliger.

Hij was lid van diverse commissies, zoals de Technische

Commissie, de Toernooicommissie en is momenteel lid van de

Recreantencommissie. Omdat Guus zich buitengewoon

verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, werd hij door

bestuur en ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste

van Apollo.


Apollo feliciteert Guus en zijn echtgenote Öznur met deze eretitel.


En wenst Guus nog vele jaren plezier als actief volleyballer èn vrijwilliger bij de club.