Zitvolleybal(of paravolleybal)


Naast het staand volleybal, bestaat er sinds 2010 ook de mogelijkheid om te zitvolleyballen bij Apollo Mill. Het is een snelle en dynamische variant van het volleybal die bijna alle basiselementen hanteert, met als belangrijkste verschil dat de sport zittend wordt uitgevoerd. Omdat een speler tijdens het spelen van de bal met het zitvlak contact moet maken met de grond, maakt dat het verplaatsen een stuk lastiger. Het verplaatsen gebeurt grotendeels al schuivend, maar je hebt uiteraard ook je handen nodig om na het schuifmoment de bal te spelen. Het inschatten van de balbaan is dan ook van doorslaggevend belang en in combinatie met het lagere net, maakt dat de sport nog een stuk sneller dan regulier volleybal.


Zitvolleybal is weliswaar een Paralympische sport, maar is in Nederland voor iedereen toegankelijk en door iedereen te spelen. Er zijn veel oud-volleyballers die vanwege blessures niet meer staand actief kunnen zijn of vanwege blessuregevoelige gewrichten worden beperkt in hun spel, maar de sport wordt ook opgepakt door fitte buitenstaanders die snel verkocht zijn door het snelle en dynamische spel. Zitvolleybal is daardoor een gemengde sport van Paralympiërs en fitte spelers, maar ook van mannen en vrouwen! Alleen op het allerhoogste niveau speelt men gescheiden, maar in Nederland zijn de competitieteams gemixt. Jong en oud, ma en vrouw, iedereen speelt samen.Seizoen 2018 - 2019


Teams zitvolleybal


Zitvolleybal (eredivisie)


Zitvolleybal (eerste divisie)

Zitvolleybal Apollo Mill