Elk team dient zich om uiterlijk 18.00 uur te melden bij het secretariaat in de hal. Aanvang 18.30 u.

De kosten van deelname zijn €60,00 per team. Deze worden alleen geretourneerd als er minimaal één week van te voren afgemeld wordt.

Elk team bestaat uit tenminste zes personen. Er wordt gespeeld in één categorie: recreatief.

In elk team moeten te allen tijde minimaal twee dames aan het spel meedoen. Men kan aangeven of het team meer of minder geoefend is. Hieraan kunnen bij de poule-indeling geen rechten worden ontleend.(punt 11)

Gewenste leeftijd deelnemers is 16 jaar. Jongeren alleen met ouderen (16 jaar) erbij.

Speel sportief: houd rekening met de ander: bijvoorbeeld met harde aanvallen(smashen).

Nethoogte komt tussen dames- en herenhoogte in, dus op ongeveer 2.35 meter.

Scheidsrechters worden geleverd door een niet-spelend team.

Tellers worden eveneens geleverd door het team, dat de wedstrijd fluit.

Ieder team dient tijdig vóór aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de NeVoBo, met uitzondering van time-outs.

Als voorronde van het toernooi worden per team 2 wedstrijden gespeeld. Op basis van de prestaties, wordt men daarna in poules met gelijkwaardige teams ingedeeld

Nadien bestaat elke wedstrijd uit twee set van 9 minuten. Indien tijdens het eindsignaal van een set de stand gelijk is, wordt er doorgespeeld tot de set beslist is.

Iedere gewonnen set levert één wedstrijdpunt op.

Nr. 1 van een poule is het team met het hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten, nr. 2 is het team met het op één na hoogste aantal wedstrijdpunten, etc.

Indien het aantal wedstrijdpunten hetzelfde is, beslist het setsaldo van de onderlinge wedstrijd. Het setsaldo is het totaal aantal gescoorde setpunten minus het aantal tegen gescoorde punten. Is het setsaldo ook gelijk, dan beslist het setsaldo van alle wedstrijden of indien nodig, het lot.

Het eerstgenoemde team op het formulier begint met de opslag.

Aanvoerders dienen na afloop van de wedstrijd het wedstrijdblaadje met de uitslag na te kijken voor akkoord en te ondertekenen. Anders kan men nadien geen bezwaar aantekenen tegen de uitslag.

Er mag niet op de tribune gegeten of gedronken worden. Alcoholgebruik in de zaal is uit den boze. In de kantine worden flessen en/of  blikjes drank niet toegestaan. Tevens is het verboden alcoholische dranken mee te nemen / te gebruiken in de kleedkamers of buiten. Zo nodig worden deze dranken ingenomen. Ze zijn dan later terug te halen bij het secretariaat. Daartoe vinden controles in de kleedkamers plaats, ook aangaande vernielingen.

De gemeente Mill c.a. en/of volleybalvereniging Apollo stellen zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen voor, tijdens en na het toernooi.

Deelname aan het toernooi is voor eigen risico en de organisatie wijst op het gevaar van overmatig alcoholgebruik.

Wangedrag, zowel binnen als buiten de sporthal, leidt tot diskwalificatie. Rokers en niet-rokers dienen de rust in de omgeving van de sporthal te bewaren. Gelieve zo weinig mogelijk buiten te vertoeven i.v.m. geluidsoverlast voor de ‘buren’: vooral in de late uren.

Schoenen met zwarte zolen zijn verboden in de zaal.

Alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Er is in ’n hoek van de sporthal ’n plekje voor E.H.B.O. ingericht. Voor snelle hulp even daar of bij het secretariaat melden

Helaas zijn er vorig jaar ballen ‘verdwenen’. Gelieve daarom eigen bal(len) mee te nemen om in te spelen of leen er een voor € 25,00 borg per bal.

Bij inschrijving dient aangegeven te worden, dat men dit reglement gelezen en akkoord bevonden heeft.
VEEL PLEZIER EN TOT ZIENS: Nachttoernooicommissie V.V. Apollo.Hoofdsponsors zijn: Albert Heijn-van de Ven & Bosch Car Service Thoonen“Inschrijfformulier Nachtvolleybal.”Heb je nog een vraag, stel deze hieronder.

Reglement

Nachttoernooi

Download Reglement

 26ste Volleybalnacht van Apollo

1.

2.


3.

4.


5.

6.

7.

8.

9.

10.


11.


12.


13.

14.


15.16.

17.


18.
19.


20.


21.22.

23.

24.


25.


26.

                26ste  VOLLEYBALNACHT  VAN  V.V. APOLLO

Copyright © 2018   alrode.nl   Alle rechten voorbehouden.